وبسایت شرکت ارتباط ستددی

وبسایت شرکت ارتباط ستددی

وبسایت شرکت ستددی نیرو گرفته از وردپرس، وبسایتی دو ستونه در قالب وبسایت شرکتی توسط پاور کد پیاده سازی شده. در این قالب از HTML, CSS, JavaScript, PHP استفاده شده است. این وبسایت در زمستان 93 پیاده شده است.

جزئیات پروژه

طراحی وبسایت
support