پشتیبانی

پشتیبانی

در صورتی که در مورد پروژه های خود سوال یا مشکلی دارید می توانید از طریق این صفحه تیکت ارسال کنید. پاسخ شما از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد. همچنین اگر در وبسایت ثبتنام کرده باشید، پاسخ را می توانید از طریق سامانه ارسال تیکت ملاحظه فرمایید. همچنین در صورتی که قصد سفارش وبسایت یا فارسی سازی قالبی را دارید، با انتخاب دسته ی مربوطه، تیکت خود را ارسال فرمایید.

 

فرم ارسال تیکت پشتیبانی

نام*


نام خانوادگی*


موضوع*


شرح سوال*


دسته بندی


اولویت

support